تیپ و استایل ستاره ها و بازیگران در فشن شوها

تیپ و استایل ستاره ها و بازیگران در فشن شوها

تیپ و استایل ستاره ها و بازیگران در فشن شوها

هرجای دنیا که فشن شو برگزار شود مطمئنا شاهد حضور ستاره ها اعم از بازیگران و خواننده ها و مدل ها هستیم که با لباس های مد روز وارد عرصه می شوند. اگر چه ردیف اول فشن شوها چون گذشته نیست اما هنوز هم می توان ستاره های زیادی را در آنجا مشاهده کرد. در ماه فوریه، هفته های مد زیادی برگزار شد که افراد مشهوری نیز در آنجا حضور داشتند.

اما آیا می دانید که آنها چه تیپی را برای این گونه مراسم می پسندند؟ اگر شما هم دوست دارید که با ظاهر ستاره ها در هفته های مد و فشن بیشتر آشنا شوید، با ما همراه باشید.

گوئنیت پالترو و جولیان مور

گریس کالینگتون

پرابال گورونگ

تیپ و استایل ستاره ها و بازیگران در فشن شوهالیتون میستر

تیپ و استایل ستاره ها و بازیگران در فشن شوهافتی واپ

تیپ و استایل ستاره ها و بازیگران در فشن شوهازوئی کراویتز

تیپ و استایل ستاره ها و بازیگران در فشن شوهابروکلین بکهام

تیپ و استایل ستاره ها و بازیگران در فشن شوهاانسل الگورت

تیپ و استایل ستاره ها و بازیگران در فشن شوهادیانه کروگر

تیپ و استایل ستاره ها و بازیگران در فشن شوهاامیلی راتایکوفسکی و کانستنس جابلونسکی

تیپ و استایل ستاره ها و بازیگران در فشن شوهاکندال جنر

تیپ و استایل ستاره ها و بازیگران در فشن شوهاکارلی کلاوس و الکسا چانگ

تیپ و استایل ستاره ها و بازیگران در فشن شوهانائومی هریس

تیپ و استایل ستاره ها و بازیگران در فشن شوهادایان وان فورستنبرگ و آلیانا چو

تیپ و استایل ستاره ها و بازیگران در فشن شوهاکیت باسورث

تیپ و استایل ستاره ها و بازیگران در فشن شوهاسوفیا کوپولا

تیپ و استایل ستاره ها و بازیگران در فشن شوهالیلی سوبیسکی

تیپ و استایل ستاره ها و بازیگران در فشن شوهاکلی رادرفورد

تیپ و استایل ستاره ها و بازیگران در فشن شوهاالیویا پالمرو

تیپ و استایل ستاره ها و بازیگران در فشن شوهااریک وست

تیپ و استایل ستاره ها و بازیگران در فشن شوهاریحانا

تیپ و استایل ستاره ها و بازیگران در فشن شوهاکندال جنر

تیپ و استایل ستاره ها و بازیگران در فشن شوهااما رابرتس

تیپ و استایل ستاره ها و بازیگران در فشن شوهازین مالک

تیپ و استایل ستاره ها و بازیگران در فشن شوهاآلیشا کیز

تیپ و استایل ستاره ها و بازیگران در فشن شوها