مردان با گرفتن زن چهارم در عربستان هدیه دریافت کنند

مردان با گرفتن زن چهارم در عربستان هدیه دریافت کنند

مردان با گرفتن زن چهارم در عربستان هدیه دریافت کنند

ازدواج با زنان متعدد در عربستان امری رایج است. مردان به خود اجازه می دهند که چندین زوجه اختیار کنند و از بابت هزینه ها نیز مشکلی ندارند چون ثروتمند هستند. یک استاد دانشگاه عربستانی پیشنهاد کرد آکادمی تعدد زوجات در عربستان تأسیس شود و در آن، طی یک ماه، سه زن را به عقد یک جوان درآورند.

خانم دکتر هوازن میرزا استاد دانشگاه ملک عبدالعزیز، در گفتگویی تلویزیونی طرح خود را این گونه توضیح می دهد که سن جوان مذکور باید بین ۲۵ تا ۳۵ سال باشد.هوازن میرزا تأکید کرد: در صورتی که جوان مذکور در ازدواج با سه زن (یک دوشیزه، یک مطلقه و یک بیوه) موفق عمل کند و فاقد مشکلات باشد آکادمی متعهد می شود پس از گذشته ۱۰ سال، در صورت رغبت جوان مذکور به وی، همسر چهارمی را به وی هدیه کند.

به گزارش پارس ناز میرزا افزود که اندیشه “آکادمی تعدد [زوجات]” را برای زنان و دخترانی که آمادگی پذیرش آن را دارند مطرح کرده و این طرح بر زندگی همسران مذکور با یکدیگر در یک منزل استوار است.این استاد دانشگاه عربستانی افزود: این اندیشه به روش وقف اجرا می شود و سرمایه داران به عنوان یک طرح خیریه اقدام به تأمین مالی آن می کنند.

هوازن میرزا تصریح کرد: برخی از بانوان در جامعه علاقه مندند در طول هفته فقط دو روز در کنار همسرشان باشند تا ازدواج مانند ایفای نقش اجتماعی و انجام مسئولیت هایشان نشود که این طرح برای آنها مناسب است.