پرستاری که نیمه شب به دختران و زنان تجاوز می کرد

پرستاری که نیمه شب به دختران و زنان تجاوز می کرد

مردی که به عنوان پرستار یک بیمارستان به بیماران تجاوز می کرد بسیار جنجال به پا نمود. وی نیمه شب به زنان بیماری تجاوز می نمود. پرستار مرد که بیماران خود را مورد آزار و شکنجه قرار میداد دستگیر به 40 سال زندان محکوم شد. پلیس اوکلاهما، متهم به نام توماس مور طی شکایت چندین زن و دختر جوان در بیمارستانهای اوکلاهما و نبرسکای کانادا تحت بازجویی قرار گرفته است.

اطلاعات موجود نشان میدهد توماس مور با تزریق دوز بالای مرفین به بیماران زن آنها را بیهوش میکرد و سپس مورد آزار قرار میداد. چند تن از زنان که دوز تزریقی دارویشان کمتر بوده در زمان سوءاستفاده متوجه رفتارهای غیراخلاقی متهم شده‌ اند و با داد و فریاد درخواست کمک کرده‌ اند اما در همین زمان مرد پرستار بلافاصله بیمارستان را ترک کرده است.

متهم سعی داشته پس از چندین آزار جنسی در هر بیمارستان محل کار خود را تغییر بدهد تا شناسایی نشود و دوباره بتواند از موقعیت خود در بیمارستان‌ های دیگر سوءاستفاده کند و به جنایات خود ادامه دهد.به گزارش پلیس اوکلاهما توماس مور در پرونده خود بیش از ۸ شکایت از زنان مختلف داشته که وی را متهم به آزار جنسی کرده‌ اند.

مسئول یکی از بیمارستان‌ های اوکلاهما میگوید: در پی شکایت یک بیمار در سال 2013 میلادی توماس مور را بلافاصله از کارش معلق کرده اما گویا انجام این کار هیچ تغییری در روند رفتارهای متهم نداشته است.دادستان پرونده در دادگاه گفت شرایط پرونده بسیار پیچیده است متهم در پی هر حمله سعی کرده فرار کند و ردی از خود برجا نگذارد.

به گزارش پارس ناز اما برخی از بیماران وی را شناخته و توانسته‌ اند چهره‌اش را شناسایی کنند.و از دادگاه میخواهیم که این مرد را با توجه به میزان جرایم مرتکب شده سالها پشت میله‌ های زندان نگهدارد.قاضی دادگاه پس از چند جلسه محاکمه این متهم را به 40 سال زندان محکوم کرد.