رفتارهای آزاردهنده ای که باید از خودتان دور کنید ما ممکن است بسیاری از رفتارهای آزاردهنده ای را در وجود داشته باشیم که عامل تنها بودن ما هستند چون افراد از برخی رفتارها واقعا خوششان نمی آید. مطالعه‌ای در دانشگاه ماساچوست نشان داد اگر یک بارزس دوست‌داشتنی باشد، مدیران حاضرند صحبت‌های وی را بدون هیچ