ترس های کودکان در مراحل سنی مختلف

ترس های کودکان در مراحل سنی مختلف کودکان در سنین مختلف ممکن است دچار ترس هایی شوند که والدین باید به آن اهمیت دهند و در راستای رفع این ترس ها اقدام نمایند. ترس یک واکنش عاطفی، هیجانی و فیزیکی است. هر انسانی هنگام روبرو شدن با خطر واقعی، احساس امنیت خود را از دست

مدیریت تبلیغات موثر در شرکت مک دونالد

مدیریت تبلیغات موثر در شرکت مک دونالد شرکت مک دونالد از نظر تبلیغاتی توانسته است مخاطبان بسیاری را به سمت خودجلب کند و باعث محبوبیت برند خویش شود. تبلیغات مک‌دونالد برای وعده‌های غذایی کودکان بیش از اینکه بر خود غذا تمرکز داشته باشد، بر اسباب‌بازی متمرکز است. به این معنا که در این تبلیغات، شخصیت‌های

شخصیت شناسی از روی شکل دستان شما

شخصیت شناسی از روی شکل دستان شما اگر فالگیرها را دیده باشید همگی با نگاه کردن به کف دست برای شما طالع بینی می کنند. باید بدانید که در اصل این طالع بینی حقیقت دارد. شکل کف دست : شکل کف دست از اهمیت به سزایی برخوردار است زیرا بیانگر شخصیت اصلی هر فرد می