درباره شکل گیری فرم بینی انسان ها

درباره شکل گیری فرم بینی انسان ها بسیاری افراد تفکر بر این دارند که شکل گیری فرم بینی آن ها فقط به عوامل ارثی مربوط است. اما باید گفت که این امر حقیقیت ندارد. شاید همواره این تصور میان عموم مردم وجود داشته که فرم بینی افراد تنها وابسته به ژنتیک بوده و حتما به

رفتارهای آزاردهنده ای که باید از خودتان دور کنید

رفتارهای آزاردهنده ای که باید از خودتان دور کنید ما ممکن است بسیاری از رفتارهای آزاردهنده ای را در وجود داشته باشیم که عامل تنها بودن ما هستند چون افراد از برخی رفتارها واقعا خوششان نمی آید. مطالعه‌ای در دانشگاه ماساچوست نشان داد اگر یک بارزس دوست‌داشتنی باشد، مدیران حاضرند صحبت‌های وی را بدون هیچ