درباره شکل گیری فرم بینی انسان ها

درباره شکل گیری فرم بینی انسان ها

بسیاری افراد تفکر بر این دارند که شکل گیری فرم بینی آن ها فقط به عوامل ارثی مربوط است. اما باید گفت که این امر حقیقیت ندارد. شاید همواره این تصور میان عموم مردم وجود داشته که فرم بینی افراد تنها وابسته به ژنتیک بوده و حتما به یکی از والدین شباهت دارد. احتمالا اگر شما هم در میان افرادی هستید که در بینی تان عیب و ایرادی وجود دارد بارها و بارها والدین خود را مورد سرزنش قرار داده اید.

به نظر می رسد این موضوع برای دانشمندان نیز جالب بوده که به بررسی آن پرداخته اند. نتایج اخیر علمی نشان داده که تنها “دی ان ای» و ژن های دریافتی از سوی والدین نیستند که شکل ظاهری بینی افراد را رقم می زنند بلکه عوامل محیطی نیز می توانند تاثیرگذار باشند. نتیجه پژوهش اخیر علمی گروهی از پژوهشگران در این ارتباط در نشریه “پلاس ژنتیک» به انتشار رسیده است.

گروهی از پژوهشگران به سرپرستی پروفسور “مارک دی. شریور» در آخرین پژوهش های خود به این نتیجه دست یافته اند که آب و هوایی که اسلاف یک فرد در طول قرن ها در آن زیسته اند در شکل گیری فرم بینی آنها تاثیر گذاشته است.پروفسور شریور در این باره می گوید: “ما به بررسی گونه های مختلفی از افراد با جغرافیای متفاوت مبادرت کرده و تاثیر وضعیت دمای هوا و رطوبت آن را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم.”

این گروه پژوهشی به بررسی عکس های سه بعدی از صورت های افراد پرداخته و پهنا و عرض بینی آنها را مورد مطالعه قرار دادند. آنها بر این باورند که ژنتیک می تواند بر فرم شکل گیری بینی ایفای نقش کند اما عواملی چون دمای هوا و میزان رطوبت محیط نیز از عوامل موثر در شکل گیری فرم بینی هستند.

آنها به این نتیجه دست پیدا کردند که هر اندازه دمای هوا بالاتر و میزان رطوبت در محیط بیشتر باشد، پهنای بینی نیز افزایش پیدا خواهد کرد. این در حالی است که در مناطق سرد و خشک عمدتا فرم بینی ها، کشیده و باریک است.یکی از وظایفی که بینی برعهده دارد، ورود هوا به داخل بینی و مرطوب و گرم کردن آن است. بینی های باریک، به طور موثرتری این کار را در داخل بینی انجام می دهند که خصوصا در هوای سرد و خشک کاربرد بیشتری دارد.

به گزارش پارس ناز پروفسور شریور می گوید: “همگی این نتایج به “قانون تامسون» باز می گردد. وی در سال های ۱۸۰۰ میلادی به این موضوع اشاره کرده بود که بینی های بلند و لاغر عمدتا در مناطق خشک و نواحی سرد شکل می گیرند حال آنکه بینی های کوتاه و پهن مرتبط با نواحی ای با آب و هوای گرم و مرطوب هستند اما هیچ کس چنین نظریه ای را در میان افراد گوناگون مورد بررسی قرار نداد.”

پروفسور شریور به تفاوت های جنسیتی افراد و نیز گزینش آنها در انتخاب شریک زندگی شان نیز در شکل گیری فرم بینی اشاره می کند.